“Izrazi svoju bol riječju! Bol koja ne progovori, guši srce dok ne pukne.” – Velike mudrosti Vilijama Šekspira


Glupak misli da je mudrac, ali mudrac zna da je neznalica.

Pomozite drugima, i garantujem vam da ćete dobiti najveću nagradu – bogatstvo i smisao života.

Ne možemo svi biti gospodari, niti se sve gospodare može istinski slediti.

Pazi da izvinjenjem ne učiniš grešku većom.

Ko ne putuje nikud ostaje prost.

Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.

Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši srce dok ne pukne.

Najiskrenije su one suze koje lijemo sami nad sobom.

Ljubav se rađa, živi i umire u očima.

Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje?

Svet je zanimljiv onoliko koliko smo mi radoznali.

Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.

Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga nije čovek.

Slabosti, ime ti je žena.

Ko prezire hleb, kupi sa stola mrvice.

Stil.kurir.rs